Cam kết Bảo Hành

CAM KẾT BẢO HÀNH SẢN PHẨM  MÁY IN
(áp dụng cho đại lý)

1- Tăng thêm thời gian bảo hành sản phẩm:

+ Đối với tất cả các sản phẩm máy in mà các đại lý mua từ công ty Tuấn Huyền sẽ được tăng thời

gian bảo hành sản phẩm thêm 1 tuần so với thời hạn bảo hành tiêu chuẩn.

2- Thời hạn trả hàng bảo hành sản phẩm:

+ Đối với các sản phẩm máy in mới mua trong vòng 1 tháng kể từ ngày giao hàng, nếu có bất cứ lỗi

nào do nhà sản xuất thì công ty Tuấn Huyền sẽ đổi ngay cho Đại lý một sản phẩm tương đương

ngay lập tức nếu công ty Tuấn Huyền còn hàng, nếu không có sản phẩm để đổi sẽ đổi sản phẩm

tương đương trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu Đại lý không đồng ý công ty Tuấn Huyền sẽ nhập

lại (nhập lại sản phẩm phải còn đầy đủ phụ kiện và thùng xốp).

+ Đối với các sản phẩm máy in mới mua trong vòng từ 2 đến 12 tháng kể từ ngày giao hàng, nếu có

bất cứ lỗi nào do nhà sản xuất thì công ty Tuấn Huyền sẽ sửa chữa ngay cho Đại lý ngay lập tức

linh kiện thiết bị bị lỗi. Nếu tại thời điểm đó phòng bảo hành của công ty Tuấn Huyền không có

ngay linh kiện khác để đổi thì công ty Tuấn Huyền sẽ cam kết giải quyết trong vòng tối đa 07 ngày

3- Phương thức, giá nhập lại hàng khi công ty Tuấn Huyền không có hoặc chưa có hàng để trả bảo hành

theo như đã cam kết:

+ Đối với các sản phẩm máy in mới mua trong vòng 01 tháng kể từ ngày giao hàng, giá nhập lại

hàng sẽ bằng giá công ty Tuấn Huyền đã bán cho Đại lý.

+ Đối với các sản phẩm máy in mua trong vòng từ 2 tháng đến 12 tháng kể từ ngày giao hàng, giá

nhập lại hàng sẽ bằng giá của thị trường tại thời điểm hiện tại trừ đi 5%/cho mỗi tháng sử dụng.

4- Hỗ trợ từ công ty Tuấn Huyền đối với Đại lý:

+ Những sản phẩm mà Đại lý khi gửi bảo hành tại công ty Tuấn Huyền không may do bộ phận kế

toán lưu trữ làm thất lạc phiếu bảo hành nhưng vẫn có tem của công ty Tuấn Huyền thì đề nghị

công ty Tuấn Huyền vẫn hỗ trợ bảo hành theo như cam kết bảo hành ở trên (số lần mất phiếu

không quá 3 lần/ 1 năm).

5- Hỗ trợ từ công ty Đại lý:

+  Đẩy mạnh công tác truyền thông tiếp thị sản phẩm máy in tới các khách hàng và trong hệ thống bán

+  Doanh số bán hàng của Đại lý  đối với các sản phẩm máy in ngày càng tăng và duy trì ổn định ở

+  Đưa tất cả các sản phẩm máy in mà công ty Tuấn Huyền bán cho Đại lý lên website và báo giá, đầy

đủ các thông số kỹ thuật, hình ảnh.

Sau khi nhận được bản cam kết của quí công ty, Đại lý chúng tôi sẽ cam kết đẩy mạnh lượng sản phẩm

máy in ra thị trường. Hơn thế nữa chúng tôi cam kết sẽ bỏ ra khỏi báo giá bán lẻ của Đại lý tất cả các

sản phẩm có chất lượng chưa cao, chính sách bảo hành chưa tốt  lúc đó sản phẩm của quí công ty,

uy tín của quí công ty sẽ ngày càng tăng trên thị trường.

Công ty Tuấn Huyền xin trân trọng kính chào và cảm ơn sự hợp tác của quí công ty. Hy vọng

chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác ngày càng bền chặt hơn nữa.

ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TUẤN HUYỀN